STATUS PROGRAMU: W REALIZACJI

Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka to inicjatywa mająca na celu wsparcie osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wybór rodzin włączanych do akcji dokonywany jest na podstawie kryteriów, takich jak: chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie, choroba lub niepełnosprawność, starość i samotność, nieszczęście, samotny rodzic. W przypadku części rodzin kryteria te niestety się łączą.

Właśnie w tym celu PEKAES co roku powołuje drużynę Szlachetnej Paczki. W 2017 roku drużyna PEKAES wspomogła 6 rodzin.

Galeria zdjęć
Aktualności