STATUS PROGRAMU: W REALIZACJI

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy

PEKAES co roku wspiera rodziny, które znajdują się pod opieką MOPS w Błoniu.

Akcja polega między innymi na przygotowaniu prezentu świątecznego dla dzieci.

Aktualności