Aplikowanie i selekcja dokumentów

Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy najlepiej spełniające kryteria. Kierujemy się zarówno kwalifikacjami i doświadczeniem, poprawnością CV jak również tym czymś, co czyni Twoją aplikację nietuzinkową.

Rozmowa telefoniczna

Rozmowy telefoniczne pozwalają na weryfkację kluczowych kompetencji a kandytom umożliwiają pogłębienie wiedzy na temat danego stanowiska pracy.

Spotkania rekrutacyjne lub Asessment Center

To kluczowy etap rekrutacji. Staramy się tworzyć przyjazne środowisko, które już na tym etapie pomoże Kandydatom zapoznać się z naszymi standardami pracy. Chcemy poznać dotychczasowe doświadczenia zawodowe Kandydatów, a także skupić się na prezentowanej postawie.

Informacja zwrotna

Każda osoba, która wzięła udział w 3 etapie otrzymuje informację zwrotną niezależnie od wyniku rekrutacji. Wierzymy, że przekazane informacje mogą stanowić przydatne wskazówki na przyszłość.

„Smart Start”

Kompleksowy program wdrożenia dla nowych pracowników, który umożliwia poznanie organizacji oraz specyfiki danego stanowiska, a także wymianę doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy nowoprzyjętymi pracownikami i ich doświadczonymi kolegami.

Nowi pracownicy terminali objęci są dedykowanym programem wdrożeniowym opracowanym przez swoich współpracowników.
28/02/2019 Sprzedawca Paliwa
Aplikuj teraz
31/01/2019 Kierownik Działu Dystrybucji
Aplikuj teraz
31/01/2019 Specjalista ds. Logistyki
Aplikuj teraz
31/01/2019 Agent Celny w Biurze Spedycji Morskiej
Aplikuj teraz
04/02/2019 Spedytor Drobnicowy Międzynarodowy
Aplikuj teraz
04/02/2019 Agent Celny
Aplikuj teraz
04/02/2019 Specjalista ds. Rezerwacji Promowych
Aplikuj teraz
04/02/2019 Zastępca Dyrektora Oddziału
Aplikuj teraz
05/02/2019 Dyrektor Oddziału
Aplikuj teraz
28/02/2019 Specjalista ds. Obsługi Klienta
Aplikuj teraz
28/02/2019 Stażysta do Działu Rozwoju i Wdrożeń
Aplikuj teraz
Kontakt
Justyna Trzcińska
Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju


bHAuc2Vha2VwfHxha3NuaWN6cnQuYW55dHN1ag==