CSR

Jesteśmy spółką odpowiedzialną społecznie i etycznie. Doskonalimy się i rozwijamy biorąc pod uwagę dobro wszystkich grup naszych Interesariuszy oraz Środowisk lokalnych, wśród których funkcjonujemy. Przywiązujemy wagę do budowania partnerskich relacji z Klientami i promowania etycznych zachowań wśród Pracowników. Naszym Partnerom biznesowym, Dostawcom i Podwykonawcom oferujemy najwyższe standardy współpracy, oparte na wzajemnym zaufaniu, a pomoc którą niesiemy, kierujemy do otaczających nas osób i instytucji, które najbardziej jej potrzebują.

 

Prawo

Relacje z Interesariuszami

Społeczna odpowiedzialność

 

Kontakt:

Joanna Więckowska

+48 22 460 28 75
+48 516 013 684